פולחן מיכאל הקדוש

פולחן מיכאל הקדוש הוא עתיק מאד, אחדים ממהיסטוריונים העוסקים בדתות סבורים שהוא
היה קיים עוד לפני אלוהי אברהם. מכאל הקדוש הוטמע בדמותו של אברהם ונחשב עוזר של
אלוהים, כלומר מפקד של פלוגות המלאכים אשר נועדו להגן על האנושות מפני השטן ומאמיניו.
הפולחן הוא אניברסאלי ומשותף ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים ונולד בין חצי האי ערב ופלסטינה,
במקום אשר בו שכן המקדש הראשון של המלאך אשר עליו יש מידע. כולם מכבדים את מיכאל
בתור לוחם למען הטוב, מכשף פלאי, מטיף וזה שמלווה את הנשמות לעולם הבא.
באירופה הפולחן התפשט, ככל הנראה, ע”י המליציות הערביות נוצריות, אשר הצטרפו לגדודים
הברברים ממוצא גרמני וסלאבי כמו הגוטיים, הלומבארדים, הויקינגים והבולגרים וכך הכירו את
מיכאל והפכו לחסידים נאמנים.
בחבל קאמפאניה המסירות הפכה לאין סופית ובלתי ניתנת לעצירה הודות לשני נצחונות
מדהימים של הלומבארדים נגד הביזאנטים.

San Michele sconfigge Satana - Raffaello Sanzio, 1518

הנצחון הראשון, נגד הגדודים של הקיסר קוסטנס השני שהטיל מצור על בנוונטו אשר נכבשה
הודות להמרת דתם של הלומבארדים האריאנים )אריאניות היא זרם קדום בנצרות( מבנוונטו
לדת הקתולית והעניק לבישוף מבנוונטו את המקדש המפורסם של מונטה גרגאנו.
הנצחון השני, מתרחש ביום המוקדש למיכאל הקדוש, הלומבארדים הקאפואנים תוקפים אלפי
חיילים יוונים ביזנטיים מנאפולי בתקיפה שהיא למעשה כמעט התאבדות מכיוון שהיו מעטים מול
רבים אך לבסוף מנצחים. הנצחון נראה כמו נס של המלאך שהראה מחדש את תפקידו כמגן.
העלייה לרגל לגארגאנו חלחלה לימי הביניים המוקדמים. הגיעו מכל אירופה, חסידים פשוטים
אך גם נסיכים ומלכים, במשך מאות רבות הגיעו למערה הקדושה שהמלאך עצמו קידש. המלכה
אנזה, אשתו של דזידריו, המלך הלומבארדי האחרון, אשר הודח ע”י קארלו הגדול, יצרה
באיטליה “רשת גגות”, הוסטל לעולי רגל אשר יצרו מדרכו הארוכה של המלאך עורק של
צוויליזציה אירופאית.

Testi a cura di Domenico Caiazza
Traduzione a cura di Dana Biro